Visa codes for purpose of stay assigned by the Foreign Police

A-Visa (airport visa)

A vízum Kódy víz podle úcelu pobytu / Code according to purpose of stay:
A/VL/-/-/-- letištní prujezdní vízum jednosmerné

single airport transit visa
A/VD/-/-/-- letištní prujezdní vízum obousmerné

dual airport transit visa
A/LZ/-/-/-- zvláštní vízum letištní prujezdní jednosmerné

service single airport transit visa
A/DZ/-/-/-- zvláštní vízum letištní prujezdní obousmerné

service dual airport transit visa

C-Visa (short-term up to 90 days)

C vízum Kódy víz podle úcelu pobytu / Code according to purpose of stay:
C/VB/00/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu jednorázové - úcel pobytu - zdravotní

single-entry visa for up to 90 days - healthcare
C/VB/01/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu jednorázové - úcel pobytu - obchodní

single-entry visa for up to 90 days - business activities
C/VB/02/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu jednorázové - úcel pobytu - kulturní

single-entry visa for up to 90 days - cultural activities
C/VB/03/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu jednorázové - úcel pobytu - návšteva rodiny nebo prátel

single-entry visa for up to 90 days - family or friend visit
C/VB/04/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu jednorázové - úcel pobytu - Pozvání

single-entry visa for up to 90 days - invitation
C/VB/05/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu jednorázové - úcel pobytu - oficiální (politický)

single-entry visa for up to 90 days - official, political purposes
C/VB/07/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu jednorázové - úcel pobytu - sportovní

single-entry visa for up to 90 days - sports activities
C/VB/10/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu jednorázové - úcel pobytu - turistika

single-entry visa for up to 90 days - tourism
C/VB/11/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu jednorázové - úcel pobytu - studium(školení, stáž)

single-entry visa for up to 90 days - training (studies, scholarship)
C/VB/12/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu jednorázové - úcel pobytu - tranzit (prujezd)

single-entry visa for up to 90 days - transit
C/VB/27/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu jednorázové - úcel pobytu - zamestnání

single-entry visa for up to 90 days - employment
C/VB/93/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu jednorázové - úcel pobytu - turistika ADS Cína

single-entry visa for up to 90 days - tourism ADS China
C/VB/99/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu jednorázové - úcel pobytu - jiný

single-entry visa for up to 90 days - other
C/VH/00/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu dvourázové (pro 2 vstupy) - úcel pobytu zdravotní

two-entry visa for up to 90 days - healthcare
C/VH/01/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu dvourázové (pro 2 vstupy) - úcel pobytu obchodní

two-entry visa for up to 90 days - business activities
C/VH/02/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu dvourázové (pro 2 vstupy) - úcel pobytu - kulturní

two-entry visa for up to 90 days - cultural activities
C/VH/03/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu dvourázové (pro 2 vstupy) - úcel pobytu - návšteva rodiny nebo prátel

two-entry visa for up to 90 days - family or friend visit
C/VH/04/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu dvourázové (pro 2 vstupy) - úcel pobytu - Pozvání

two-entry visa for up to 90 days - invitation
C/VH/05/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu dvourázové (pro 2 vstupy) - úcel pobytu - oficiální (politický)

two-entry visa for up to 90 days - official, political purposes
C/VH/07/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu dvourázové (pro 2 vstupy) - úcel pobytu - sportovní

two-entry visa for up to 90 days - sports activities
C/VH/10/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu dvourázové (pro 2 vstupy) - úcel pobytu -turistika

two-entry visa for up to 90 days - tourism
C/VH/11/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu dvourázové (pro 2 vstupy) - úcel pobytu - studium (školení, stáž)

two-entry visa for up to 90 days - training - studies
C/VH/12/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu dvourázové (pro 2 vstupy) - úcel pobytu - tranzit (prujezd)

two-entry visa for up to 90 days - transit
C/VH/27/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu dvourázové (pro 2 vstupy) - úcel pobytu - zamestnání

two-entry visa for up to 90 days - employment
C/VH/93/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu dvourázové (pro 2 vstupy) - úcel pobytu - turistika ADS Cína

two-entry visa for up to 90 days - tourism ADS China
C/VH/99/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu dvourázové (pro 2 vstupy) - úcel pobytu - jiný

two-entry visa for up to 90 days - other
C/VF/00/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu vícenásobné - úcel pobytu - zdravotní

multiple-entry visa for up to 90 days - healthcare
C/VF/01/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu vícenásobné - úcel pobytu - obchodní

multiple-entry visa for up to 90 days - business activities
C/VF/02/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu vícenásobné - úcel pobytu - kulturní

multiple-entry visa for up to 90 days - cultural activities
C/VF/03/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu vícenásobné - úcel pobytu -návšteva rodiny nebo prátel

multiple-entry visa for up to 90 days - family or friend visit
C/VF/04/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu vícenásobné - úcel pobytu - Pozvání

multiple-entry visa for up to 90 days - invitation
C/VF/05/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu vícenásobné - úcel pobytu -oficiální (politický)

multiple-entry visa for up to 90 days - official, political purposes
C/VF/07/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu vícenásobné - úcel pobytu -sportovní

multiple-entry visa for up to 90 days - sports activities
C/VF/10/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu vícenásobné - úcel pobytu - turistika

multiple-entry visa for up to 90 days &ndash tourism
C/VF/11/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu vícenásobné - úcel pobytu - studium (školení, stáž)

multiple-entry visa for up to 90days - training - studies
C/VF/12/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu vícenásobné - úcel pobytu - tranzit (prujezd)

multiple-entry visa for up to 90 days - transit
C/VF/27/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu vícenásobné - úcel pobytu - zamestnání

multiple-entry visa for up to 90 days - employment
C/VF/93/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu vícenásobné - úcel pobytu - turistika ADS Cína

multiple-entry visa for up to 90 days - tourism ADS China
C/VF/99/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu vícenásobné - úcel pobytu - jiný

multiple-entry visa for up to 90 days - other
C/BD/-/-/-- diplomatické vízum k pobytu do 90 dnu jednorázové

diplomatic single-entry visa for up to 90 days
C/HD/-/-/-- diplomatické vízum k pobytu do 90 dnu dvourázové (pro 2 vstupy)

diplomatic two-entryvisa for up to 90 days
C/FD/-/-/-- diplomatické vízum k pobytu do 90 dnu vícenásobné

diplomatic multiple-entry visa for up to 90 days
C/BZ/-/-/-- zvláštní vízum k pobytu do 90 dnu jednorázové

service single-entry visa for up to 90 days
C/HZ/-/-/-- zvláštní vízum k pobytu do 90 dnu dvourázové (pro 2 vstupy)

service two-entry visa for up to 90 days
C/FZ/-/-/-- zvláštní vízum k pobytu do 90 dnu vícenásobné

service multiple-entry visa for up to 90 days
C/VG/82/-/-- vízum za úcelem prohlášení o úmyslu požádat o docasnou ochranu podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona c. 221/2003 Sb., o docasné ochrane

visa allowing entry for the purpose of filing an application for permission to stay in order to seek temporary protection (Section 2, paragraph 1, letter a) of Act No 221/2003 Coll., on temporary protection)
C/VK/81/-/-- vízum k pobytu do 90 dnu jednorázové za úcelem prohlášení o úmyslu podat žádost o mezinárodní ochranu(§ 3d zákona c. 325/1999 Sb., o azylu)

single-entry visa for up to 90 days - declaration of the intention to apply for asylum, i.e. entry visa under Section 3d of Act No 325/1999 Coll., on asylum
C/VK/83/-/-- vízum kpobytu do 90 dnu jednorázové za úcelem prohlášení o úmyslu podat žádost o mezinárodní ochranu(§ 72 zákona c. 325/1999 Sb., o azylu)

single-entry visa for up to 90 days - for the purpose of following the asylum procedure under Section 72 of Act No 325/1999 Coll., on asylum

D-Visa (over 90 days, up to 1 year)

D vízum Kódy víz podle úcelu pobytu / Code according to purpose of stay:
D/VC/00/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnu vícenásobné - úcel pobytu - zdravotní

multiple-entry visa for over 90 days - healthcare
D/VC/02/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnu vícenásobné - úcel pobytu - kulturní

multiple-entry visa for over 90 days - cultural activities
D/VC/04/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnu vícenásobné - úcel pobytu - Pozvání

multiple-entry visa for over 90 days - invitation
D/VC/05/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnu vícenásobné - úcel pobytu - oficiální (politický)

multiple-entry visa for over 90 days - official, political purposes
D/VC/06/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnu vícenásobné - úcel pobytu - podnikání - osoba samostatne výdelecne cinná

multiple-entry visa for over 90 days - business - self employment
D/VC/07/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnu vícenásobné - úcel pobytu - sportovní

multiple-entry visa for over 90 days - sports activities
D/VC/16/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnu vícenásobné - úcel pobytu - zamestnání (cizinec je spolecník obchodní spolecnosti nebo clen družstva - úcastník vprávnické osobe, a má povolení kzamestnání vprávnické osobe podle § 89 zákona c. 435/2004 Sb., o zamestnanosti)

multiple-entry visa for over 90 days - Occupation (alien is a partner of business company or association member - participant in corporate body and has a work permit in corporate body according to Section 89 of Act No 435/2004 Coll., on Employment)
D/VC/17/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnu vícenásobné - úcel pobytu - rodinný - žadatel je manžel (vcetne druh - družka, vcetne registrovaný partner stejného pohlaví)

multiple-entry visa for over 90 days -Family purpose - applicant is a husband (including unmarried husband - unmarried wife, registered partner - the same gender)
D/VC/18/-/-- vízum kpobytu nad 90 dnu vícenásobné - úcel pobytu - rodinný - žadatel je díte narozené na území Ceské republiky

multiple-entry visa for over 90 days - Family purpose - applicant is a child born in the territory of the Czech Republic
D/VC/19/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnu vícenásobné - úcel pobytu - rodinný - žadatel je díte narozené mimo území Ceské republiky

multiple-entry visa for over 90 days - Family purpose - applicant is a child born outside of the Czech Republic
D/VC/20/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnu vícenásobné - úcel pobytu - rodinný - žadatel je ostatní rodinný príslušník (napr. rodic, prarodic)

multiple-entry visa for over 90 days - Family purpose - applicant is another family member (e.g. parent, grandparent)
D/VC/23/-/- vízum k pobytu nad 90 dnu vícenásobné - úcel pobytu - studium - Smernice Rady 2004/114/ES

multiple-entry visa for over 90 days - Study - Council Regulation 2004/114/ES
D/VC/24/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnu vícenásobné - úcel pobytu - studium (školení, stáž) - jiné než Smernice Rady 2004/114/ES

multiple-entry visa for over 90 days - Study (training, scholarship) other than Council Regulation 2004/114/ES
D/VC/27/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnu vícenásobné - úcel pobytu - zamestnání

multiple-entry visa for over 90 days - employment
D/VC/36/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnu vícenásobné - úcel pobytu - výkonný manažer - úcast vprávnické osobe vzniklé podle zákona c.513/1991 Sb.

multiple-entry visa for over 90 days- Executive manager - participation on corporate body occurred according to ActNo513/1991Coll.
D/VC/37/WH/-- vízum k pobytu nad 90 dnu vícenásobné - úcel pobytu - zamestnání ­pracovní dovolená obcana Nového Zélandu podle Dohody o programu pracovní dovolené mezi vládou Ceské republiky a vládou Nového Zélandu, podepsanou vPraze dne 11. ríjna 2004

multiple-entry visa for over 90 days - employment - working holiday of a national of New Zealand based on the Agreement on working holiday program between the government of the Czech republic and the government of New Zealand, signed in Prague on 11 October 2004
D/VC/94/WS/-- vízum k pobytu nad 90 dnu vícenásobné - úcel pobytu - zamestnání ­pracovní pobyt obcana Kanady podle Dohody mezi Ceskou republikou a Kanadou o usnadnování docasných pracovních pobytu mládeže, podepsané vOttawe dne 23. listopadu 2006

multiple-entry visa for over 90 days - employment - working stay of a national of Canada based on the Agreement between the Czech Republic and Canada on facilitating the temporary working stays of youth, signed in Ottawa on 23 November 2006
D/VS/84/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnu vícenásobné - úcel pobytu - strpení pobytu podle § 78b zákona c. 325/1999 Sb., o azylu

multiple-entry visa for over 90 days for stay on sufferance under Section 78b of Act No 325/1999 Coll., on asylum
D/VS/85/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnu vícenásobné - úcel pobytu - strpení pobytu podle § 58a zákona c. 221/2003 Sb., o docasné ochrane

multiple-entry visa for over 90 days - Toleration stay according to Section 58a Act No 221/2003 Coll., on temporary protection
D/VS/88/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnu vícenásobné - úcel pobytu - ochrana na území

multiple-entry visa for over 90 days - protection in the territory
D/VS/91/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnu vícenásobné - úcel pobytu - strpení pobytu podle zákona c. 326/1999 Sb.,

multiple-entry visa for over 90 days - Toleration stay acoording to Act No. 326/1999 Coll.
D/VC/99/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnu vícenásobné - úcel pobytu - ostatní

multiple-entry visa for over 90 days - other
D/VR/-/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnu vícenásobné - úcel pobytu - prevzetí povolení kpobytu

multiple-entry visa for over 90 days in order to take possession of a residence permit
D/UD/-/-/-- diplomatické vízum k pobytu nad 90 dnu jednorázové - úcel pobytu - podání žádosti o povolení kdlouhodobému pobytu udelovaného Ministerstvem zahranicních vecí

diplomatic single-entry visa for over 90 days for the purpose of applying for a long-term residence permit granted by the Ministry of Foreign Affairs
D/UZ/-/-/-- zvláštní vízum k pobytu nad 90 dnu jednorázové - úcel pobytu - za úcelem podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu udelovaného Ministerstvem zahranicních vecí

service single-entry visa for over 90 days for the purpose of applying for a long-term residence permit granted by the Ministry of Foreign Affairs

Exit-Visa (3 days to exit Czech Republic)

R/VV/-/-/-- štítek Akt - výjezdní príkaz (není vízum)

Departure Order (this is not a visa)

Long-term Residence Permit

Long-term Residence Permit Kódy povolení k pobytu dlouhodobému podle úcelu pobytu:
Kódy víz podle úcelu pobytu / Code according to purpose of long-term stay:
L/NE/VC/00/-- povolení kdlouhodobému pobytu - obcan 3. státu - úcel pobytu - zdravotní

Long-Term Residence permit - third country national- healthcare
L/NE/VC/02/-- povolení kdlouhodobému pobytu - obcan 3. státu - úcel pobytu - kulturní

Long-Term Residence permit - third country national - cultural activities
L/NE/VC/04/-- povolení kdlouhodobému pobytu - obcan 3. státu - úcel pobytu - Pozvání

Long-Term Residence permit - third country national - invitation
L/NE/VC/05/-- povolení kdlouhodobému pobytu - obcan 3. státu - úcel pobytu - oficiální (politický)

Long-Term Residence permit - third country national - official, political purpose
L/NE/VC/06/-- povolení kdlouhodobému pobytu - obcan 3. státu - úcel pobytu - podnikání - osoba samostatne výdelecne cinná

Long-Term Residencepermit- third country national- business activities - self employment
L/NE/VC/07/-- povolení kdlouhodobému pobytu - obcan 3. státu - úcel pobytu - sportovní

Long-Term Residence permit - third country national - sports activities
L/NE/VC/16/-- povolení kdlouhodobému pobytu - obcan 3. státu - úcel pobytu - zamestnání (cizinec je spolecník obchodní spolecnosti nebo clen družstva - úcastník vprávnické osobe, a má povolení kzamestnání vprávnické osobe podle § 89 zákona c. 435/2004 Sb., o zamestnanosti)

Long-Term Residence permit- third country national - employment -(the foreigner is a partner ofbusiness company or association member - participant in corporate body and has a work permit in corporate body in accordance with Section 89 of the Act 435/2004 Coll, on employment)
L/NE/VC/17/-- povolení kdlouhodobému pobytu - obcan 3. státu - úcel pobytu - rodinný - žadatel je manžel (vcetne druh - družka, vcetne registrovaný partner stejného pohlaví)

Long-Term Residence permit - third country national - Family - applicant is husband (incl. partner and registered partner of the same gender)
L/NE/VC/18/-- povolení kdlouhodobému pobytu - obcan 3. státu - úcel pobytu - rodinný - žadatel je díte narozené na území Ceské republiky

Long-Term Residencepermit - third country national - Family - applicant is a child borned in the territory of the Czech Republic
L/NE/VC/19/-- povolení kdlouhodobému pobytu - obcan 3. státu - úcel pobytu - rodinný - žadatel je díte narozené mimo území Ceské republiky

Long-Term Residence permit - third country national - Family - applicant is a child borned outside of the Czech Republic
L/NE/VC/20/-- povolení kdlouhodobému pobytu - obcan 3. státu - úcel pobytu - rodinný - žadatel je ostatní rodinný príslušník (napr. rodic, prarodic)

Long-Term Residence permitthird country national - Family - applicant is another family member (e.g. parent, grandparent)
L/NE/VC/23/-- povolení kdlouhodobému pobytu - obcan 3. státu - úcel pobytu - studium - Smernice Rady 2004/114/ES

Long-Term Residence permit - third country national - Study - Council Regulation No.2004/114/EC
L/NE/VC/24/-- povolení kdlouhodobému pobytu - obcan 3. státu - úcel pobytu - studium (školení, stáž) - jiné než Smernice Rady 2004/114/ES

Long-Term Residence permit - third country national - Study (training, scholarship) another than Council Regulation No. 2004/114/EC
L/NE/VC/25/-- povolení kdlouhodobému pobytu - obcan 3. státu - úcel pobytu - zamestnání - výzkumný pracovník (Smernice Rady 2005/71/ES)

Long-Term Residence permit- third country national - employment - research worker - Council Regulation 2005/71/ES
L/NE/VC/27/-- povolení kdlouhodobému pobytu - obcan 3. státu - úcel pobytu - zamestnání

Long-Term Residence permit - third country national - employment
L/NE/VC/36/-- povolení kdlouhodobému pobytu - obcan 3. státu - úcel pobytu - výkonný manažer - úcast vprávnické osobe vzniklé podle zákona c.513/1991 Sb.

Long-Term Residence permit - third country national - executive manager - participation in corporate body established in line with the Act No.513/1991 Coll.
L/NE/VC/91/-- povolení kdlouhodobému pobytu - obcan 3. státu - úcel pobytu - strpení pobytu podle zákona c. 326/1999 Sb.

Long-Term Residence permit - third country national - toleration stay according to the Act No.326/1999 Coll.
L/NE/VC/99/-- povolení kdlouhodobému pobytu - obcan 3. státu - úcel pobytu - ostatní

Long-Term Residence permit - third country national -other
L/ER/VC/00/-- povolení kdlouhodobému pobytu - obcan 3. státu - rezident vjiném státu Evropské unie - úcel pobytu - zdravotní

Long-Term Residence permit - third country national residing in another EU Member State - healthcare
L/ER/VC/02/-- povolení kdlouhodobému pobytu - obcan 3. státu - rezident vjiném státu Evropské unie - úcel pobytu - úcel pobytu - kulturní

Long-Term Residence permit - third country national residing in another EU Member State - cultural activities
L/ER/VC/04/-- povolení kdlouhodobému pobytu - obcan 3. státu - rezident vjiném státu Evropské unie - úcel pobytu - úcel pobytu - Pozvání

Long-Term Residence permit - third country national residing in another EU Member State - invitation
L/ER/VC/05/-- povolení kdlouhodobému pobytu - obcan 3. státu - rezident vjiném státu Evropské unie - úcel pobytu - úcel pobytu - oficiální (politický)

Long-Term Residence permit- third country national residing in another EU Member State- official, political purposes
L/ER/VC/06/-- povolení kdlouhodobému pobytu - obcan 3. státu - rezident vjiném státu Evropské unie - úcel pobytu - úcel pobytu - podnikání - osoba samostatne výdelecne cinná

Long-Term Residence permit - third country national residing in another EU Member State - business activity, self employment
L/ER/VC/07/-- povolení kdlouhodobému pobytu - obcan 3. státu - rezident vjiném státu Evropské unie - úcel pobytu - úcel pobytu - sportovní

Long-Term Residence permit- third country national residing in another EU Member State - sports activities
L/ER/VC/16/-- povolení kdlouhodobému pobytu - obcan 3. státu - rezident vjiném státu Evropské unie - úcel pobytu - zamestnání (cizinec je spolecník obchodní spolecnosti nebo clen družstva - úcastník vprávnické osobe, a má povolení kzamestnání vprávnické osobe podle § 89 zákona c. 435/2004 Sb., o zamestnanosti)

Long-Term Residence permit - third country national residing in another EU Member State - employment (the foreigner is a partner of business company or association member - participant in corporate body and has a work permit in corporate body according to Section 89 of Act no. 435/2004 Coll., on employment)
L/ER/VC/17/-- povolení kdlouhodobému pobytu - obcan 3. státu - rezident vjiném státu Evropské unie - úcel pobytu - úcel pobytu - rodinný - žadatel je manžel (vcetne druh - družka, vcetne registrovaný partner stejného pohlaví)

Long-Term Residence permit - third country national residing in another EU Member State - Family -applicant is husband (incl. partner and registered partner of the same gender)
L/ER/VC/18/-- povolení kdlouhodobému pobytu - obcan 3. státu - rezident vjiném státu Evropské unie - úcel pobytu- rodinný - žadatel je dítenarozené na území Ceské republiky

Long-Term Residence permit - third country national residing in another EU Member State - Family - applicant is a child borned in the territory of the Czech Republic
L/ER/VC/19/-- povolení kdlouhodobému pobytu - obcan 3. státu - rezident vjiném státu Evropské unie - úcel pobytu - rodinný - žadatel je díte narozené mimo území Ceské republiky

Long-Term Residence permit - third country national residing in another EU Member State - Family - applicant is a child borned outside of the Czech Republic
L/ER/VC/20/-- povolení kdlouhodobému pobytu - obcan 3. státu - rezident vjiném státu Evropské unie - úcel pobytu- rodinný - žadatel je ostatní rodinný príslušník (napr. rodic, prarodic)

Long-Term Residence permit - third country national residing in another EU Member State - Family - applicant is another family member (e.g. parent, grandparent)
L/ER/VC/23/-- povolení kdlouhodobému pobytu - obcan 3. státu - rezident vjiném státu Evropské unie - úcel pobytu- studium - Smernice Rady 2004/114/ES

Long-Term Residence permit - third country national - residing in another EU Member State - Study - Council Regulation2004/114/EC
L/ER/VC/24/-- povolení kdlouhodobému pobytu - obcan 3. státu - rezident vjiném státu Evropské unie - úcel pobytu - úcel pobytu - studium (školení, stáž) - jiné než Smernice Rady 2004/114/ES

Long-Term Residence permit - third country national residing in another EU Member State - Study (training, scholarship) other than Council Regulation 2004/114/EC
L/ER/VC/25/-- povolení kdlouhodobému pobytu - obcan 3. státu - rezident vjiném státu Evropské unie - úcel pobytu - úcel pobytu - zamestnání - výzkumný pracovník (Smernice Rady 2005/71/ES)

Long-Term Residence permit - third country national residing in another EU Member State - employment/research worker - Council Regulation 2005/71/EC
L/ER/VC/27/-- povolení kdlouhodobému pobytu - rezident vjiném státu Evropské unie - úcel pobytu - obcan 3. státu - úcel pobytu - zamestnání

Long-Term Residence permit- third country national residing in another EU Member State - employment
L/ER/VC/36/-- povolení kdlouhodobému pobytu - obcan 3. státu - rezident vjiném státu Evropské unie - úcel pobytu- výkonný manažer - úcast vprávnické osobe vzniklé podle zákona c.513/1991 Sb.

Long-Term Residence permit - third country national - residing in another EU Member State - executive manager - participation on corporate body established in line with theAct No.513/1991 Coll.
L/ER/VC/91/-- povolení kdlouhodobému pobytu - obcan 3. státu - rezident vjiném státu Evropské unie - úcel pobytu - úcel pobytu - strpení pobytu podle zákona c. 326/1999 Sb.

Long-Term Residence permit - third country national residing in another EU Member State - Toleration stay acoording to Act No.326/1999 Coll.,
L/ER/VC/99/-- povolení kdlouhodobému pobytu - obcan 3. státu - rezident vjiném státu Evropské unie - úcel pobytu - úcel pobytu - ostatní

Long-Term Residence permit- third country national residing in another EU Member State - other
Source: www.Policie.cz